Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (Rodzaju 1,27) Plan Stwórcy zakładał spełnione i głębokie relacje: z Bogiem, między ludźmi i innymi stworzeniami. Nasz grzech, któremu ulegliśmy, zaburzył wszystkie te więzi. Jednak przez Jezusa, którego Bóg Ojciec posłał na świat, mamy codziennie szansę, aby wrócić do pierwotnego planu. Tylko Bóg, jak producent, wie, co i jak powinno działać, aby spełniało swoją funkcję. Możemy po prostu przeczytać Boską Instrukcję i zaufać Autorowi, zastosować się do Jego zaleceń. To jest lustro III.

LUSTRO III – OJCOWSKIE SERCE BOGA – Jak postrzega Cię Bóg, a jak Ty Go widzisz?

DOWIEDZ SIĘ, W JAKI SPOSÓB BÓG TROSZCZY SIĘ O NAS

Biblia wyraźnie mówi, że Bóg Cię kocha i troszczy się o Ciebie. Piękno serca Boga widać wyraźnie w Jego trosce o wszystkie nasze potrzeby. To jest lustro, które pokaże Ci, jaki naprawdę jesteś. To jest szczery, obiektywny, bez zniekształceń obraz.

Bogu tak bardzo zależy na naszej relacji z Nim, że posłał Jezusa, który umarł na krzyżu płacąc w ten sposób za nasze grzechy. Dzięki temu możemy mieć bliską więź z Bogiem. On pragnie wnieść pokój do serc tych, którzy zostali zranieni. Jego serce wyrywa się do nas i pragnie uzdrowić zranienia będące rezultatem grzechu. Bóg posłał Chrystusa, aby ujawnił Jego miłość do nas (Jan 3:16). W Ewangeliach wielokrotnie czytamy o sytuacjach, gdy Jezus wykazywał troskę o potrzeby ludzi, z którymi się stykał i jak usługiwał sercom umęczonym przez grzech i ból emocjonalny.

Serca są często ranione przez wydarzenia, ludzi i presje życia. Słyszeliśmy, jak ktoś obrazowo opisywał swoje serce po zranieniu jako: martwe serce (z którego uszło wszelkie życie), puste serce (nigdy nie zapełnione czyjąś miłością), serce przebite i krwawiące, serce rozbite na miliony kawałków, serce czarne od grzesznych praktyk, serce posiniaczone, serce zeschnięte, serce stwardniałe, jak skała, serce złamane, serce smutne, itp.

Po doznaniu zranienia wielu ludzi boi się zaufania kolejnej osobie. Ukrywają swoje serce, by nigdy ponownie nie zostać zranionym. Niesamowite jest, jak wielu ludzi mówiło nam: „Nikt już nigdy nie zrani ponownie mojego serca…”, „Nikomu nie oddam swojego serca”, „Nie potrafię nikomu zaufać…” „Nigdy nie wpuszczę już nikogo do mojego serca”. Gdy taka osoba odnalazła Jezusa odnalazła też pokój i powierzyła Mu swój ból, a wtedy odnajdywała w Nim bezpieczeństwo. Nie mogła zaufać rodzicowi, małżonkowi, współpracownikowi, ale odnalazła schronienie w Jezusie. I teraz, gdy pojawia się ból, zwraca się do Niego i doświadcza pocieszenia. Inne osoby nigdy nie doświadczyły Jego pokoju i nie spotkały nikogo, kto by zatroszczył się i zrozumiał ich ból.

Pewna młoda kobieta podczas konferencji poprowadzona została w modlitwie przez swojego doradcę. Po tej sesji terapeutycznej opisała swoje serce sprzed terapii, jako zranione, a po modlitwie, jako uzdrowione. Serce złamane zostało zastąpione sercem naprawionym, serce zamknięte zostało otwarte, serce skute łańcuchem stało się sercem wolnym. Złamany klucz do jej serca zastąpił klucz, który może je otworzyć.

Jaki jest obraz dzisiaj twojego serca? Czy zostało zranione? Jak? Przez kogo? Czy chciałbyś poprosić Jezusa, by pokazał ci obraz/opis twojego serca? Bóg, we wspaniały sposób, przez modlitwę, może poskładać na powrót twoje złamane serce. Zapytaj Go, czy zechciałby je uleczyć.

Biblia jest pełna stwierdzeń, że Bóg troszczy się o każdy aspekt naszego życia, a szczególnie o te sfery, w których doznaliśmy zranienia. On pragnie uleczyć i zatroszczyć się o obszary naszego życia przepełnione bólem, który ukrywamy gdzieś głęboko w sobie, i o których opowiedzenie sprawia nam problem. Czy zechciałbyś się pomodlić?

Jezu, zostałem zraniony przez … (określ, w jaki sposób zostałeś zraniony)

Jezu, Jak to zranienie wpłynęło na moje serce? Czy mógłbyś pokazać mi obraz mojego zranionego serca…?

Jezu, czy zechciałbyś uleczyć moje serce? Jak mógłbyś uleczyć ten ból?

Czy możesz przywrócić pokój mojemu sercu?

Jezu, gdzie jest bezpieczne miejsce, w którym mógłbym się schronić z Tobą?

Pan czeka, aby wam okazać łaskę” (Izajasz 30-18) 

BÓG TROSZCZĄCY SIĘ O TWOJE SERCE

Poniżej wybrane fragmenty z Pisma Świętego są zaledwie błyskiem togo, co możesz przeczytać o Bogu i o sobie w tej Księdze. To nie jest stara, nudna książka, nieprzystająca do współczesności. Jest Ona jak list od stęsknionego Ojca, który chce Ci powiedzieć, jak bardzo Cię kocha, jak Mu na Tobie zależy, co myśli i co czuje do Ciebie, jakie ma zamiary, plany i marzenia o Twoim życiu. On zawsze powie Ci prawdę, nawet jeśli będzie trudna do przyjęcia, ale zawsze kieruje się miłością i troską o Ciebie, o Twoje życie i więzi, które są dla Ciebie ważne.

Oto kilka Jego myśli.

Jak Bóg patrzył na Ciebie w dniu Twojego poczęcia/narodzin

Ps. 139:13-16 Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Izaj. 44:2 Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, którego wybrałem!

Izaj 43: 1,7 Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (…) są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem.

Izaj. 44:21 Pomnij na to, gdyż ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą, nie zapomnę o tobie.

Jego uwaga jest skupiona na Tobie, On zna Twoje potrzeby, słucha, rozumie, odpowiada…

Ps. 139:1-6 Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, Zbyt wzniosła, bym ją pojął.

Ps. 139:16 Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Ps. 139:17-18 Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.

Ps. 139:10 Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.

Ps. 139:2 Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka.

Jeśli znajdziesz chwilę, to zachęcamy Cię do osobistego przeczytania kilku kolejnych fragmentów. Odpowiedz, zapisz sobie, co mówi do Ciebie Bóg.

Jaki jesteś w Bożych oczach?

1. Izajasza 43:4 _________________________________________

2. Izajasza 41:8, Jana 15:15 ________________________________

3. Izajasza 41:9, 41:8, 45:4, Efezjan 1:11 _____________________

Jak Bóg przejawia swoją troskę o Ciebie?

1. Izajasza 43:1, 45:3-4 – Nazywa mnie _______________________

2. Izajasza 43:1,5, 44:21, Hebrajczyków 13:5 – Określa mnie jako __

3. Izajasza 41:10, Mateusza 28:20 – On pragnie być ____________

4. Izajasza 41:10 – On pragnie być __________________________

5. Izajasza 41:10, 45:5, 46:4 – On pragnie _____________________

Jaką obietnicę daje mi Bóg w zakresie mojego bezpieczeństwa?

1. Izajasza 41:13, 42:6 – Dla ______________________

2. Izajasza 42:6 – Dla ___________________________

Jakich obrazów używa Bóg, żeby pokazać swoją troskę o Ciebie?

1. Wróbel – Łukasza 12:6-7, Mateusza 10:29

2. Źrenica Jego oka – Powtórzonego Prawa 31:10, Ps 17:8, Zachariasza 2:8

PYTANIA DO DYSKUSJI

BOŻA TROSKA O NASZE SERCE

  • Podziel się swoim świadectwem o tym, jak zwróciłeś się do Pana Jezusa i doświadczyłeś Jego pocieszenia i pokoju w trudnych okolicznościach.

  • Czy kiedykolwiek doznałeś takiego zranienia, że nie byłeś w stanie się modlić, czy też zwrócić się do Pana Boga w swojej potrzebie?

  • Który werset biblijny przemówił do Ciebie w czasie trudnego doświadczenia?

  • Czy Bóg kiedykolwiek pokazał Ci, jakiś obraz lub podpowiedział piosenkę (refren), by cię pocieszyć w Twoim trudnym doświadczeniu?

  • Czy ktoś zrozumiał Twój ból, zatroszczył się o Ciebie i poprowadził Cię ku odnalezieniu uwolnienia od bolesnego doświadczenia?

  • Jakie okoliczności/ból przyniosłeś Jezusowi i odnalazłeś w ten sposób pokój?

  • Jaki jeszcze inny ból nosisz w swoim sercu, który wymaga uzdrowienia?

ZACHĘCAJCIE SIĘ NAWZAJEM

Pytania do dyskusji w grupie:

Czy chciałbyś opowiedzieć grupie o jakimś trudnym okresie w swoim życiu i o tym jak odnalazłeś pokój i uzdrowienie w Panu Jezusie Chrystusie?

Kto okazał ci największą pomoc i zachętę w uporaniu się z bolesnymi obszarami w twoim sercu?

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się nie wiedzieć, jak poradzić sobie z bólem, czy odnaleźć pokój z powodu bólu, którego doświadczyłeś?

Jak Jezus uzdrawiał różne obszary twojego bólu wewnętrznego?

Joanna i Roman Chmielewscy

Jeśli potrzebujesz, byśmy towarzyszyli Ci w rozpoznaniu i rozwiązaniu Twoich problemów, to zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania.