Jaki jest obraz Twojego SERCA w TRZECH LUSTRACH?

Każdy z nas postrzega siebie w lustrze tzw. OPINII PUBLICZNEJ. Nie zawsze, ale bardzo często opinie innych ludzi zniekształcają Twój prawdziwy obraz. Jeśli ktoś wielokrotnie powtarzał Ci: „jesteś głupi”, „nie potrafisz tego zrobić dobrze”, „dostałeś czwórkę, a dlaczego nie piątkę”, itp., to zaczynasz wierzyć w to, co słyszysz od innych na swój temat, a to krzywdzi Twoje serce.

Celem tego artykułu jest pomoc w rozpoznaniu i rozwiązaniu Twoich problemów emocjonalnych, a następnie poprowadzenie Cię do Jezusa, żeby wniósł pokój i rozwiązał problem w Twoim sercu.

Być może Twoja wrażliwość i empatia pozwolą Ci towarzyszyć komuś w Twoim otoczeniu, kto zmaga się i potrzebuje Twojego wsparcia.

Być może masz lub chciałbyś stworzyć grupę wsparcia, w której możecie razem zachęcać się i pomagać sobie nawzajem.

LUSTRO II – OPINIA PUBLICZNA – Jak widzą Cię ludzie, a jak Ty na nich patrzysz?

Zranienie emocjonalne może wpłynąć na Twoje relacje z ludźmi.

Może spowodować niezdolność do okazywania miłości. Czujesz się zbyt zraniony, a w rezultacie pełen obaw wobec angażowania się w głębokie relacje, w miłość, by nie zostać ponownie zranionym.

Może spowodować skupienie się na swoim bólu, bo ból jest tak wielki, że nie jesteś w stanie zobaczyć potrzeb innych i zatroszczyć się o ich serca (DEPRESJA).

Jak możesz odkryć emocjonalny ból, którego Ty lub ktoś Ci bliski doświadczył?

Skoncentruj się na bólu w sercu, na tym, co się stało w sercu.

Zadaj pytania skierowane bezpośrednio do serca, np.: Czy czułeś się kiedykolwiek przez kogoś kochany? Czy ktoś kiedykolwiek troszczył się o twoje potrzeby emocjonalne? Czy czułeś się samotny? Komu oddałeś swoje serce? Kto kochał cię bardziej od innych? Co powstrzymuje cię od oddania swojego serca komuś?

Jak rozpoznać przyczyny bólu?

Spróbuj opisać krótko przy każdej kategorii, jakie mogą być przyczyny bólu w Twoim sercu:

A. Przyczyny pokoleniowe

B. Okoliczności życiowe

C. Jedno z rodziców lub oboje rodzice

D. Małżonek/małżonkowie

E. Rodzeństwo

F. Kościół/wierzący

G. Inne

Rozpoznaj, jak doszło do zranienia. Co konkretnie się stało, że doświadczyłeś emocjonalnej krzywdy? Jaki problem wywołał ten ból? Jakie jest źródło, przyczyn bólu i kto to zrobił, skąd to się wzięło? Pomocny będzie arkusz: „Słowa na określenie emocjonalnego bólu”

 

Rozwiązywaniem bólu emocjonalnego będzie poszukanie wsparcia doradcy, przyjaciela, grupy wsparcia, od których doświadczysz akceptacji z tym bólem, bez osądzania. Pomogą oni zrozumieć Twój ból, co się wydarzyło. Zatroszczą się o Twój ból i poprowadzą w modlitwie do Jezusa, który ma wszystkie zasoby, aby uleczyć Twój ból i dać siłę do wybaczenia tym, którzy Cię skrzywdzili.

ULECZONE SERCE jest otwarte na PRZYJMOWANIE miłości od innych i Boga oraz OKAZYWANIE jej tak, jak tego pragniesz.

1 Piotr. 4:8 Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

Tak działał i wciąż działa Jezus. On nie skupia się na grzechu, problemie, błędzie, nie potępia, ale okazuje łaskę, akceptację, zrozumienie, troskę. Robi to po to, by szukać źródła, przyczyn problemów i prowadzić do uleczenia Twojego serca.

PYTANIA DO DYSKUSJI

IDENTYFIKOWANIE I ROZWIĄZYWANIE BÓLU EMOCJONALNEGO

  • Jakie jest Twoje największe zranienie: zranienie emocjonalne, bycie wykorzystywanym, spowodowane duchowymi problemami innych czy przez wywieranie na tobie presji?

  • Kto lub jaka okoliczność z Twojego życia jest przyczyną największego bólu?

  • Które słowa wyrażające ból są dla Ciebie najboleśniejsze?

  • Jakich kategorii bólu emocjonalnego doświadczyłeś? (Np. bycie upokarzanym, niekochanym, niecenionym, czyjeś wygórowane oczekiwania, wykorzystanie seksualne, znęcanie się fizyczne, inne.)

  • Jak zranione zostało w wyniku tego bólu twoje serce?

  • Jak twoje zranienie emocjonalne wpłynęło na twoje relacje z innymi?

ZACHĘCAJCIE SIĘ NAWZAJEM

Pytania do pracy w grupie:

  • Poproś uczestników, by podzielili się trzema swoimi słowami wyrażającymi ból, który odczuwają, albo z którym się zmagają.

  • Jakie mury budujemy, żeby się chronić przed zranieniami?

Joanna i Roman Chmielewscy

Jeśli potrzebujesz, byśmy towarzyszyli Ci w rozpoznaniu i rozwiązaniu Twoich problemów, to zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania.